Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Adayların, http://antalya.edu.tr/ Akademik Başlığı altında yer alan Fakülte ve Enstitüler adresinden ulaşacakları başvuru formunu doldurup alacakları çıktı ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

Program Adı

Kayıt Tarihleri

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz - Türkçe)

05.09.2017 – 29.09.2017

 

  

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Özgeçmiş (CV)
  2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
  3. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
  4. Referans Mektubu 2 adet (Öğrencinin daha önce ders aldığı hocalarından ya da işyerindeki üstlerinden)
  5. Motivasyon Mektubu (En fazla 2 sayfa)
  6. Lisans derecesi not ortalaması: 2.1/4 veya 55/100
  7. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
  8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  9. Erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”

Ders İçerikleri

Program Müfredatı

Akademik Takvim

Ücret ve Ödeme