Program Müfredatı

Yükümlülük

Ders Sayısı

Zorunlu Dersler

4

Seçmeli Dersler

En az 4

Toplam

En az 8

 

 

 

 

 

 

 1. Dönem

                        Dersler

Kredi

AKTS Kredisi

POLS 501-Uluslararası İlişkiler Teorileri

 1.  

8

POLS 521-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 1.  

8

Seçmeli Ders

 1.  

7

Seçmeli Ders

 1.  

7

 1. Dönem

                        Dersler

Kredi

AKTS Kredisi

POLS 502- Küresel Siyasette Güncel Sorunlar

 1.  

8

POLS 522- Küresel Politik Ekonomi

 1.  

8

Seçmeli Ders

 1.  

7

Seçmeli Ders

 1.  

7

 1. Dönem

                        Dersler

Kredi

AKTS Kredisi

POLS 591- Seminer Dersi

0

10

Yüksek Lisans Tezi

0

20

 1. Dönem

                        Dersler

Kredi

AKTS Kredisi

Yüksek Lisans Tezi

0

30

Ders İçerikleri

Akademik Takvim

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Ücret ve Ödeme