Başvuru ve Kayıt İşlemleri

 

BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

Adayların, http://antalya.edu.tr/ Akademik Başlığı altında yer alan Fakülte ve Enstitüler adresinden ulaşacakları başvuru formunu doldurup alacakları çıktı ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen ya da posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postada meydana gelen gecikmeden dolayı başvuru tarihleri içerisinde Enstitülere ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır).

               Program Adı

      Kayıt Tarihleri

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli - İngilizce)

05.09.2017 – 29.09.2017

 

 

 

 

"Başarı kriterlerine göre burs değerlendirmesi yapılabilir!

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Özgeçmiş (CV)
 2. Referans Mektubu 2 adet (Öğrencinin daha önce ders aldığı hocalarından)
 3. Motivasyon Mektubu (En fazla 2 sayfa, İngilizce yazılmış)
 4. Örnek Yazı (İngilizce yazılmış, tercihen öğrencinin ödevlerinden)
 5. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
 6. Transkript aslı veya onaylı fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanır.)
 7. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
 8. Türk öğrenciler için Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
 9. Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport sureti
 10. Türk öğrenciler için ALES (EA puan türünde) 65 puan
 11. Yabancı uyruklu öğrenciler için GRE (Graduate Record Examination) 280 (Sözel ve sayısal puan toplamı), 4 (Yazma)
 12. GPA (Grade point average) 2.75/4 veya 70/100
 13. Türk uyruklu erkek adaylar için “Askerlik Durum Belgesi”
 14. İngilizce Yeterlik  (YDS: 75 / TOEFL:85)

Ders İçerikleri

Program Müfredatı

Akademik Takvim

Ücret ve Ödeme