Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (Tezli-İngilizce)

ABU KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PROGRAMI (TEZLİ-İNGİLİZCE)

(GLOBAL POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS)

DÜNYA STANDARTLARINDA YÖNETİCİ EĞİTİMİ


“Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” tezli yüksek lisans programı üç ana gerekçe ile kurulmaktadır.

 1. Küreselleşen dünya siyasetini analitik, teorik ve ampirik düzlemde analiz etme yetisine sahip uzman yetiştirme gerekliliği programın kurulmasının öncelikli gerekçesidir. Buna göre, günümüzde önemi giderek artan küresel siyaset ve dünya politikasındaki temel sorunlar, aktörler, bu aktörler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler ağının teorik yansımalarına hakim uzmanlar yetiştirme, bir gereklilik olarak önümüzde bulunmaktadır. Bu tezli yüksek lisans programı ile bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.
 1. İkinci olarak, uzmanlık kazanmış uygulayıcılar (bürokrat, diplomat) yetiştirme gerekliliği programın açılma gerekçelerinden biridir. Bu nedenle, program akademik bir formasyondan geçmiş uzman ve nitelikli iş gücü yetiştirme amacını da taşımaktadır.
   
 2. Üçüncü gerekçe ise bölgede bu alanda var olan bir boşluğun doldurulması ile ilgilidir. Programın bulunduğu bölgede (Antalya ve çevresi) var olan yüksek lisans programlarının tamamı Türkçe olarak açılmıştır. %100 İngilizce bir program olarak açılacak olan bu yüksek lisans programı ile uluslararası alanda doktora programlarına başvurabilecek akademisyen adayları ve uluslararası örgütlerde çalışabilecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme alanında bir boşluk doldurulacaktır.

   

  Antalya Bilimi Üniversitesi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı (%100 İngilizce) öğrenci alımı yapacaktır. Program günümüzde önemi giderek artan küresel siyaset ve dünya politikasındaki temel sorunlar, aktörler, bu aktörler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkiler ağının teorik yansımalarına hakim uzmanlık kazanmış uygulayıcılar ve akademisyen adayları yetiştirme amacı taşımaktadır.

   

  GENEL KOŞULLAR

 • Program dili "İngilizce" dir.
 • Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiş asgari şartlar gözetilerek oluşturulmuştur.
 • Program 4 dönem boyunca toplam 8 ders ve 1 seminer dersini (24 kredi) kapsar.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlar.
 • Programa kabul için öğrenci kabul koşulları bölümünde yer alan ALES ve YDS puanı gerekmektedir.
 • Dersler hafta içi Döşemeltı Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.
 • Kayıt olabilmek için bölüm sınırlaması vardır.
   

Ders İçerikleri

Program Müfredatı

Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Ücret ve Ödeme